زنجیرهای کانوایر

بسیاری از بخش های صنعت از فناوری نوار نقاله زنجیره ای در خطوط تولید خود استفاده می کنند زیرا این زنجیرها علاوه بر تحمل بار بسیار بالایی که دارند ؛ طیف وسیعی از صنایع مختلف را نیز در بر می گیرند .

زنجیر کانوایر با ظرفیت 40 تن در ساعت
زنجیر کانوایر با ظرفیت 60 تن در ساعت
زنجیر کانوایر با ظرفیت 70 تن در ساعت
زنجیر کانوایر با ظرفیت 100 تن در ساعت
زنجیر کانوایر با ظرفیت 120 تن در ساعت
زنجیر کانوایر با ظرفیت 200 تن در ساعت
زنجیر کانوایر با ظرفیت 250 تن در ساعت
زنجیر کانوایر با ظرفیت 120 تن در ساعت
زنجیر کانوایر با ظرفیت 200 تن در ساعت