درام الواتر

درام الواتر کنجید صنعت (هرز گرد)

درام الواترها یکی از اجزای اصلی کانوایر یا نوار نقاله است که در ابتدا و انتهای نوار نقاله قرار گرفته است و تسمه نوار نقاله در ابتدا و انتهای نوار نقاله.

در واقع به دور غلطک ابتدایی و انتهایی بسته می شود.

درام الواتر هرز گرد کنجید صنعت